skriv

Tjänster

Coaching

NLP – NeuroLingvistisk Programmering

VIP – DAG

Hypnotherapy

När tar emot dig som klient så börjar vi alltid med ett fritt introduktionssamtal. Under samtalet får jag möjlighet att förstå dina problem och dina mål samt att du får en chans att ställa frågor om de tekniker som jag jobbar med. NLP, Hyonoterapi eller Create Your Future® och Time Line Therapy ™. Jag kommer att ställa dig frågor på ett sådant sätt att ditt omedvetna sinne kommer att börja arbeta bort problemet, bryta ner det och ompröva hur du får vad du vill ha. 

Sessioner är vanligtvis 45 min-90 min Dessa kan göras personligen eller online. Under sessionen lär du dig tekniker för att bibehålla din nya, positiva attityd till dig själv. Efter sessionen kan du få information om teknikerna vi har arbetat med och jag svarar på eventuella frågor du har. Jag ger dig också tips om hur du kan upprätthålla de förändringar du genomgår. På det här sättet stöder jag dig genom dina förändringar. De flesta av mina klienter ser och känner en betydande förändring efter bara en till tre  sessioner.

 

Manusutveckling

NLP-neurolingvistisk programmering

För dig som vill:

 • komma förbi hinder och rädslor
 • lära dig att förstå dig själv och andra
 • sätta upp mål och nå dem.

NLP är konsten att förstå och påverka andra och används idag av människor över hela världen. Vad är NLP? Vad är skillnaden som gör skillnad?

Har du någonsin funderat över var det är som gör att vissa människor lyckas med vad de än tar sig för? Eller har du någon gång grubblat över varför du inte kommit dit du hade tänkt dig? Med stor sannolikhet har du gjort det, fast å andra sidan har du någon gång lagt märke till att du kommer hela vägen till målet utan att du ens behövde lägga manken till? Hur kom det sig? Vad var det egentligen vi tänkte, kände och upplevde? Finns det i själva verket någon skillnad som gör skillnad?

Med hjälp av NLP kan du få tillgång till praktiska färdigheter och verktyg som kan hjälpa dig att förändra det du önskar i din tillvaro, vilket i sin tur leder till att du kan uppnå det du vill. NLP-tekniker har visat sig vara ovärderliga för såväl personlig utveckling som professionellt mästerskap

NLP gör det helt enkelt roligare och enklare att klara av hinder och utmaningar i livet NLP ger dig kraftfulla verktyg för att utmana och övervinna hinder för din hälsa, lycka och skapa det liv du alltid har velat leva.

NLP hjälper dig att nå dina mål och att förstå dina problem, dina rädslor och begränsande övertygelser för att komma över dem, förvandla dem, gå över dem, under dem, runt dem eller direkt genom dem. Snabbare, roligare och enklare

NLP är ett tillvägagångsätt med verktyg och tekniker som är lätta att ta till sig. Dessa verktyg hjälper dig förändra dina tankar och beteenden, snabbt och med bestående resultat. Du får lära dig utnyttja dina resurser bättre, sätta upp engagerande mål och nå dem. Kommunicera bättre, och förstå andra utifrån ditt syfte. Lägga bort ovanor, komma över hinder och rädslor. Inspirera dig själv och andra att göra nya saker, tänka de tankar varje person helst vill tänka!

Och ja, Med bara några få sessioner, ibland bara ett kan du kan faktiskt lära dig att styra ditt medvetande och skapa helt nya resultat.

Manusutveckling stora paketet

VIP – DAG

Transformerande dag med fokus på DIG

En VIP-DAG är en intensiv helt personlig professionell coaching session på 1 dag (6 timmar) för att upptäcka vad som håller dig tillbaka – och eliminera det. För gott! Det är en intensiv dag med personlig design och professionell coaching, utformad för att möta dina specifika behov och skapa det momentum som behövs för att stötta dig och påskynda dig att förverkliga dina mål. 

Om du läser detta är det mycket troligt att det finns en knut eller att något saknas i ditt liv. Du kanske inte är helt nöjd inom alla delar av livet och har en gnagande känsla av att om inte saker förändras kommer din framtid att vara ungefär densamma som det förflutna. En VIP-dag ger dig fart för att nå en mer önskvärd framtid och är ett snabbt sätt att få ordning på ditt liv och eftersom sessionen pågår under flera timmar skapar du ett helt nytt mindset och en känsla av mening skapas.

VIP dagar är särskilt lämpliga för:

 • Stress
 • Känslomässiga frågor
 • Förbättra självförtroendet
 • Skapa en ny självbild
 • Förbättra karriärutveckling och yrkesmässig framgång
 • Känslor av att ”sitta fast” inom alla livsområden: relationer, karriär, familj, hälsa och välbefinnande, andlighet
 • Att utveckla en känsla av inre balans, självförtroende, självbild, motivation och riktning.
 • En grundlig inventering för dina mentala processer inför olika prestationer i sportsamhang och entreprenörskap.                                                                                                          

Vi använder en av världens mest kraftfulla neurologiska tekniker, inklusive Neuro-lingvistisk programmering (NLP), Create Your Future® (även känd som Time Line Therapy®) och modern hypnos. Dessa tekniker möjliggör direktkontakt med den del av ditt sinne som lagrar våra känslor, minnen och vanor – det omedvetna sinnet. Klienter går in i sessionen medvetna om sina medvetna värderingar och övertygelser om sig själva, men här kommer vi djupare och arbetar på de djupt omedvetna värden som påverkar ditt tänkande och beteende. Genom att anpassa dina medvetna och omedvetna tankemönster kan vi börja arbeta mot ditt mål.                     

Efter din session har du möjlighet att både fortsätta din resa med läkande skrivande och boka en valfri 30–60 minuters telefonsupportsession tillgänglig i upp till 3 månader efter din VIP-dag. Detta för att stödja dig ytterligare framåt.  

 

(inkl. moms)

Manusutveckling lilla paketet

Hypnotherapy

Program för med fokus på specifika saker du önskar uppnå

 • Fri från nikotin
 • Hitta min idealvikt
 • Fri från oönskade beteenden, tex nagelbitning, överätande
 • Hantera smärta
 • Boosta energi
 • Oro och stressproblematik 
 • Ökad förmåga att prestera 

 Kontakta mig för att hitta just din lösning.

hör av dig

Kontakta mig

Skicka en förfrågan

12 + 6 =